دکتر حسین غفاری از شاگردان و نزدیکان آیت‌الله شهید مطهری و استاد امروز فلسفۀ دانشگاه تهران از اولین مواجهه‌های استاد شهید با انحرافات فکری فرقان می‌گوید:


«حدود سال‌های ۵۴ و ۵۵ بود که گروهک فرقان جزوه‌هایی را به شکل پلی‌کپی در دانشگاه‌ها پخش کردند. آقای مطهری بسیار ناراحت بودند و احساس خطر می‌کردند و در مقدمۀ علل گرایش به مادیگری هم به این مسئله اشاره و آنها را افشا کردند. پس از چاپ این مقدمه، برخی اعضای این گروه به انتشارات حکمت آمدند و به من گفتند: «به مطهری بگو اگر این افشاگری‌ها را ادامه بدهد با او برخورد فیزیکی خواهیم کرد!» من وقتی پیغام آنها را به استاد رساندم گفتند: «چه بهتر که من جان خودم را در مقابله با انحراف اسلام از دست بدهم.»

شاگرد برجستۀ استاد مطهری که خود از نزدیک با اندیشه‌های انحرافی این گروهک آشنا بوده در مورد خط فکری آنها می‌گوید: «خط فکری فرقان را فردی به نام آشوری می‌داد که آدم تند و هیجان‌زده‌ای بود و لباس روحانیت به تن داشت. یک بار نیم ساعتی با او حرف زدم و دیدم در نظر او، مسائل سیاسی اصل است و مسائل دینی تابعی از سیاست هستند. آن روزها، ادبیات مارکسیستی، ادبیات رایج بود و آنها در تندروی‌های‌شان از این ادبیات بهره می‌گرفتند.

از سوی دیگر تحت تأثیر نگاه شریعتی به مسائل اسلامی بودند و این دو نگرش را در هم آمیخته و در قاب تفسیر قرآن و با نگاهی مادی مطرح می‌کردند. از جمله قیامت را به دورۀ انقلاب و غیب را مخفی‌کاری زیرزمینی ترجمه می‌کردند و می‌گفتند: «یؤمنون بالغیب» یعنی کسانی که فعالیت‌های سیاسی زیرزمینی می‌کنند!

این روزها چنین ترجمه‌ای از آیات قرآن، مضحک به نظر می‌رسد، ولی در فضای مسموم آن روزها، این جور حرف‌ها گاهی خریدار پیدا می‌کردند.»


دکتر غفاری همچنین گفت‌وگویی را به یاد می‌آورد که بین استاد مطهری و آشوری، پیش آمده بود. وی در این باره می‌گوید: «یک بار آمده و یکی دو ساعتی با استاد بحث کرده بود. استاد بعدها به من فرمودند: همۀ نظریه‌های آنها را رد کردم و آشوری حتی یک کلمه هم حرف نزد. جالب است که آشوری بعد از این جلسه به مریدانش گفته بود که مطهری در خانه‌ای اشرافی زندگی می‌کند و معتقد است که ما اصلاً فقیر نداریم! در حالی که دربارۀ این موضوع و موارد صحبتی نشده و فقط اصول فکری و اعتقادی آنها مورد نقد استاد قرار گرفته بود. همین حرف‌ها، اوج بی‌دینی او را نشان می‌دهد.»”[هفته‌نامۀ صبح صادق، شمارۀ ۴۹۷، ۱۳۹۰/۲/۱۲، ص۱۱، چرا فرقان مطهری را به شهادت رساند؟]
در این باره:

حبیب‌الله آشوری و کتاب توحید (۱)