این فایلِ صوتی (۲/۵مگابایتی: + یا + یا +) پاسخی‌ست به این پرسش.
در این باره:

(+) ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) مبارزات سیاسی آیت‌الله خوئی

(+) اشارۀ آیت‌الله جوادی آملی به قیام ِ آیت‌الله خویی

(+) مختصری دربارۀ چند شبهه