حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی:

 

“کشورهای مستکبر و بلندپرواز که دشمنان دین خدا هستند، نه تنها عداوتشان با پدیدۀ انقلاب از بین نرفته بلکه تشدید هم شده است. آنها کوشش می‌کنند به هر قیمت ممکن، اساس اسلام را واژگون سازند و جمهوری اسلامی را از میان بردارند. اگر خدای ناخواسته به این هدف غیرمشروع و ناپاک خود دست یابند، تیره‌روزی مسلمانان دنیا عموماً و مسلمانان ایران خصوصاً شدت می‌گیرد و آنهمه ناملایماتی که در زمان رضاخان و پسرش به مردم وارد کردند، تشدید خواهد شد. باید مردم، آگاه و بیدار باشند و برای اینکه استقلال و آزادی خود را حفظ کنند و دوباره گرفتار بردگی سیاسی و فرهنگی استعمار نشوند، لازم است با اراده‌ای قطعی و مصمم، همیشه مهیای مبارزه و فداکاری باشند…

 

این مطلب را علی(ع) در چهارده قرن قبل ضمن سخنان خود دربارۀ آزادگی بیان فرموده و غفلت از انجام وظایف را موجب بازگشت مردم به ذلت دانسته است. او می‌فرماید: «من قام بشرائط الحریّة اهل للعتق و من قصر عن احکام الحریّة اعید الی الرّق.» [غررالحکم، چاپ دانشگاه تهران، ص661] کسی که با شرایط آزادگی قیام کند و وظیفۀ خود را به شایستگی انجام دهد، لایق آزادگی است و هر کس که از احکام آزادی [آزادگی] و انجام وظایف آن کوتاهی کند، دوباره به بردگی برمی‌گردد.

 

 


[خاطرات و مبارزات حجة‌الاسلام فلسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص442]