“… در انتظار خبری که نمی‌آمد به تلفن چسبیده بودم.”

 


[بحران، همیلتون جوردن، اتشارات کتاب‌سرا، ص۳]

 

 

 

هم‌چون‌این:

از آن وصف‌ها(۱۶): خاصیتِ فکر کردن در شب

از آن وصف‌ها(۱۵): سرما شهر را خاکستری کرده بود

از آن وصف‌ها(۱۴): ماسید خندۀ لب

از آن وصف‌ها(۱۳): “مسکو گرمای آسفالتِ روز را پس می‌داد”

از آن وصف‌ها(۱۲): پسربچه‌ای که می‌دود، درونِ هر مردی زندگی می‌کند