“… رودابه قیافه‌ی آدم‌های مشتاق شنیدن را گرفت، نه که دلش می‌خواست داستان را بشنود، به این‌خاطر که متوجه تغییر حالت مهندس شد. او به زبان بی‌زبانی از رودابه خواست بنشیند و گوش بدهد…”

 

[به هادس خوش آمدید، بلقیس سلیمانی، نشر چشمه، ص۱۵]

 

 

 

هم‌چون‌این:

از آن وصف‌ها(۱۸): لبه‌ی موج‌خور ِ ساحل

از آن وصف‌ها(۱۷): در انتظار خبری که نمی‌آمد

از آن وصف‌ها(۱۶): خاصیتِ فکر کردن در شب

از آن وصف‌ها(۱۵): سرما شهر را خاکستری کرده بود

از آن وصف‌ها(۱۴): ماسید خندۀ لب